Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Bình Phước

Ở Bình Phước đang có 15791 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bình Phước tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đồng Xoài 4534 công ty, Huyện Chơn Thành 1983 công ty, Thị Xã Phước Long 1539 công ty, Huyện Đồng Phù 1472 công ty, Huyện Lộc Ninh 1320 công ty, Huyện Bù Đăng 1265 công ty, ...