Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Bình Thuận

Ở Bình Thuận đang có 14363 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bình Thuận tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phan Thiết 6803 công ty, Huyện Hàm Thuận Bắc 1178 công ty, Huyện Hàm Thuận Nam 1112 công ty, Huyện Tuy Phong 1001 công ty, Thị Xã La Gi 943 công ty, Huyện Đức Linh 825 công ty, ...