Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Đắk Nông

Ở Đắk Nông đang có 6571 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Đắk Nông tập trung chủ yếu ở Thị Xã Gia Nghĩa 2375 công ty, Huyện Đắk Mil 861 công ty, Huyện Cư Jút 676 công ty, Huyện Đắk Song 635 công ty, Huyện Đắk Glong 514 công ty, Huyện Đắk R'lấp 442 công ty, ...