Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Điện Biên

Ở Điện Biên đang có 3615 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Điện Biên tập trung chủ yếu ở Thành Phố Điện Biên Phủ 1814 công ty, Huyện Điện Biên 509 công ty, Huyện Tuần Giáo 247 công ty, Huyện Mường Chà 171 công ty, Huyện Điện Biên Đông 171 công ty, Huyện Mường Ảng 167 công ty, ...