Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Gia Lai

Ở Gia Lai đang có 13517 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 17 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Gia Lai tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 7369 công ty, Huyện Chư Sê 780 công ty, Thị Xã An Khê 629 công ty, Huyện Chư Prông 595 công ty, Huyện Ia Grai 489 công ty, Huyện Đăk Đoa 489 công ty, ...