Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Hà Nam

Ở Hà Nam đang có 10370 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 7 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hà Nam tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phủ Lý 4149 công ty, Huyện Duy Tiên 1931 công ty, Huyện Thanh Liêm 1267 công ty, Huyện Kim Bảng 1186 công ty, Huyện Lý Nhân 930 công ty, Huyện Bình Lục 686 công ty, ...