Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Hòa Bình

Ở Hòa Bình đang có 8958 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hòa Bình tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hòa Bình 2994 công ty, Huyện Lương Sơn 1645 công ty, Huyện Lạc Thủy 686 công ty, Huyện Kim Bôi 622 công ty, Huyện Lạc Sơn 528 công ty, Huyện Tân Lạc 487 công ty, ...

CÔNG TY TNHH CTL HOME

5400540390

Số nhà 10, Tổ dân phố số 1, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình