Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Kon Tum

Ở Kon Tum đang có 6158 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Kon Tum tập trung chủ yếu ở Thành Phố Kon Tum 3369 công ty, Huyện Ngọc Hồi 594 công ty, Huyện Đắk Hà 472 công ty, Huyện Kon Plông 374 công ty, Huyện Đắk Tô 362 công ty, Huyện Đắk Glei 272 công ty, ...