Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Lâm Đồng trang 13

Ở Lâm Đồng đang có 20124 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Lâm Đồng tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đà Lạt 8325 công ty, Thành phố Bảo Lộc 3104 công ty, Huyện Đức Trọng 2389 công ty, Huyện Lâm Hà 1349 công ty, Huyện Di Linh 1338 công ty, Huyện Bảo Lâm 1051 công ty, ...

CÔNG TY TNHH MUL ECO

5801495628

196/86 Lê Phụng Hiểu, Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc