Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Lào Cai

Ở Lào Cai đang có 9784 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Lào Cai tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lào Cai 6334 công ty, Huyện Sa Pa 771 công ty, Huyện Bảo Thắng 666 công ty, Huyện Bát Xát 455 công ty, Huyện Văn Bàn 419 công ty, Huyện Bảo Yên 373 công ty, ...