Công ty Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản chưa được phân vào đâu

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản chưa được phân vào đâu trên cả nước. Với đầy đủ thông tin tên công ty, mã số thuế, địa chỉ và nhiều thông tin hữu ích khác

KHO XUÂN TRƯỜNG

3600224423-115

kho cty CP VT& TM Xuân Trường Hai, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Hải An

KHO SỐ 4A

3600224423-113

Công ty TNHH vận tải tiến mạnh, Xã Bắc Sơn, Huyện An Dương

NHÀ MÁY XAY

3600234534-011

Nhà máy xay Hải Phòng, Quận Hồng Bàng

ĐOẠN XÁ

3600234534-012

Liên hiệp xí nghiệp Cảng Hải Phòng, Quận Hồng Bàng

Các ngành nghề liên quan