Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Ninh Bình trang 2

Ở Ninh Bình đang có 11938 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Ninh Bình tập trung chủ yếu ở Thành Phố Ninh Bình 5004 công ty, Huyện Gia Viễn 1200 công ty, Thành phố Tam Điệp 1062 công ty, Huyện Hoa Lư 1052 công ty, Huyện Yên Khánh 1046 công ty, Huyện Nho Quan 996 công ty, ...

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ NB

2700953114

Số 73 Trần Quang Khải, phố Bắc Thịnh, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình