Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Phú Thọ

Ở Phú Thọ đang có 14481 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 13 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Phú Thọ tập trung chủ yếu ở Thành Phố Việt Trì 6063 công ty, Huyện Phù Ninh 1166 công ty, Huyện Lâm Thao 895 công ty, Huyện Thanh Sơn 870 công ty, Huyện Đoan Hùng 827 công ty, Thị Xã Phú Thọ 745 công ty, ...