Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Sơn La

Ở Sơn La đang có 7440 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Sơn La tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sơn La 2601 công ty, Huyện Mộc Châu 899 công ty, Huyện Mai Sơn 858 công ty, Huyện Phù Yên 489 công ty, Huyện Thuận Châu 469 công ty, Huyện Sông Mã 415 công ty, ...