Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Thái Bình

Ở Thái Bình đang có 15064 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Thái Bình tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Bình 5703 công ty, Huyện Thái Thụy 1979 công ty, Huyện Tiền Hải 1468 công ty, Huyện Hưng Hà 1341 công ty, Huyện Đông Hưng 1336 công ty, Huyện Quỳnh Phụ 1234 công ty, ...