Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Thanh Hóa

Ở Thanh Hóa đang có 41406 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 28 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Thanh Hóa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thanh Hóa 16964 công ty, Huyện Tĩnh Gia 2252 công ty, Huyện Hoằng Hóa 1939 công ty, Huyện Thọ Xuân 1784 công ty, Thành phố Sầm Sơn 1654 công ty, Thị Xã Bỉm Sơn 1416 công ty, ...

CÔNG TY TNHH IPRPSHIELD

2803069563

Số nhà 79A, đường Nguyễn Sỹ Dũng, Phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn