Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Yên Bái

Ở Yên Bái đang có 6826 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Yên Bái tập trung chủ yếu ở Thành Phố Yên Bái 2518 công ty, Huyện Yên Bình 869 công ty, Huyện Văn Chấn 748 công ty, Huyện Văn Yên 698 công ty, Huyện Lục Yên 606 công ty, Huyện Trấn Yên 601 công ty, ...