Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Long Xuyên An Giang

Có 6197 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Long Xuyên An Giang. Các công ty tại Thành Phố Long Xuyên An Giang tập trung chủ yếu ở Phường Bình Khánh 679 công ty, Phường Mỹ Long 487 công ty, Phường Mỹ Bình 446 công ty, Phường Mỹ Phước 346 công ty, Phường Mỹ Xuyên 238 công ty, Phường Mỹ Quý 207 công ty, Phường Mỹ Thới 195 công ty, Phường Bình Đức 183 công ty, ...

CÔNG TY TNHH 63 AG

1602170258

Số 28G2 Lý Phật Mã, Khóm Bình Khánh 7, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên

CÔNG TY TNHH INCEN VIỆT NAM

1602169936

Số 111 đường Ung Văn Khiêm, Khóm Đông Thành, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên

CÔNG TY TNHH INCEN JAPAN

1602169598

Số 111 Ung Văn Khiêm, Khóm Đông Thành, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên

CÔNG TY TNHH VÕ VĂN TIẾN

1602169566

Số 255, Đường Thoại Ngọc Hầu, Khóm Đông Thịnh 1, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên