Công ty và doanh nghiệp tại Phường Khắc Niệm Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Tìm kiếm và tra cứu 308 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Phường Khắc Niệm Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TL TECH

2301234654

Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH J CUBE VINA

2301180945

Nhà xưởng số 7, Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DHS PLASTIC

2301180504

Xóm Ba Huyện, Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH VĨNH HƯNG VINA

2301176875

Số nhà 810 đường Nguyễn Trãi, phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TAE GYEONG

2301164407

Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SƠN ZHAO

2301153902

Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH HANTEC VINA

2301147105

Nhà xưởng số 6, Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH ANI VINA (NỘP THAY)

2301135572

Lô đất số 706, tờ bản đồ số 24, cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh