Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Krông Búk Đắk Lắk

Có 480 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Krông Búk Đắk Lắk. Các công ty tại Huyện Krông Búk Đắk Lắk tập trung chủ yếu ở Xã Pơng Đrang 151 công ty, ...