Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Thống Nhất Đồng Nai

Có 1505 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Thống Nhất Đồng Nai. Các công ty tại Huyện Thống Nhất Đồng Nai tập trung chủ yếu ở Xã Bàu Hàm 2 120 công ty, Xã Quang Trung 95 công ty, Xã Xuân Thạnh 82 công ty, ...

CÔNG TY TNHH HAID FEED

3603659013

Lô đất K3, K4, Khu Công nghiệp Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất