Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Trảng Bom Đồng Nai

Có 5814 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Trảng Bom Đồng Nai. Các công ty tại Huyện Trảng Bom Đồng Nai tập trung chủ yếu ở Xã Hố Nai 3 662 công ty, Xã Bắc Sơn 500 công ty, Thị trấn Trảng Bom 355 công ty, Xã Bình Minh 190 công ty, Xã Sông Trầu 168 công ty, Xã Quảng Tiến 156 công ty, Xã An Viễn 114 công ty, Xã Tây Hoà 102 công ty, ...