Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Thủ Thừa Long An

Có 1055 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Thủ Thừa Long An. Các công ty tại Huyện Thủ Thừa Long An tập trung chủ yếu ở Xã Nhị Thành 158 công ty, Xã Bình Thạnh 100 công ty, Thị trấn Thủ Thừa 99 công ty, ...

CÔNG TY TNHH TM XNK 668

1102011563

Thửa đất số 566, tờ bản đồ số 3, ấp 5, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa