Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Nam Định Nam Định

Có 6765 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Nam Định Nam Định. Các công ty tại Thành Phố Nam Định Nam Định tập trung chủ yếu ở Xã Lộc Hoà 350 công ty, Phường Lộc Vượng 295 công ty, Xã Mỹ Xá 281 công ty, Phường Quang Trung 205 công ty, Phường Cửa Bắc 205 công ty, Phường Trường Thi 184 công ty, Phường Hạ Long 166 công ty, Phường Thống Nhất 158 công ty, ...

CÔNG TY TNHH IN THÊU L&P VINA

0601246914

Lô M9 Khu Công nghiệp Hoà Xá (thuê xưởng của công ty CP Thương mại và hợp tác sản xuất Bảo Lộc), Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định

CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU GIÀY LONGDA

0601246551

Một phần Lô D1, KCN Hòa Xá (Thuê nhà xưởng của công ty CP liên doanh Việt Thái), Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định