Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Nam Định Nam Định

Có 6765 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Nam Định Nam Định. Các công ty tại Thành Phố Nam Định Nam Định tập trung chủ yếu ở Xã Lộc Hoà 350 công ty, Phường Lộc Vượng 295 công ty, Xã Mỹ Xá 281 công ty, Phường Quang Trung 205 công ty, Phường Cửa Bắc 205 công ty, Phường Trường Thi 184 công ty, Phường Hạ Long 166 công ty, Phường Thống Nhất 158 công ty, ...

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI CẨM THÀNH

0601249182

Lô K1, Bản đồ QH (Thuê xưởng của Công ty cổ phần đầu tư DNA), KCN Hoà Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định