Công ty Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác trên cả nước

CÔNG TY TNHH MINH NHÂM

3002121830

Nhà ông Phạm Kim Trọng, Khối 4, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh

Các ngành nghề liên quan