Công ty Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp trên cả nước. Với đầy đủ thông tin tên công ty, mã số thuế, địa chỉ và nhiều thông tin hữu ích khác

HỢP TÁC XÃ TÂY VĨNH

3002139919

Nhà riêng ông Ngô Văn Hậu, Thôn Bàu Am, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà

Các ngành nghề liên quan