Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Nghi Lộc Nghệ An

Có 1593 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Nghi Lộc Nghệ An. Các công ty tại Huyện Nghi Lộc Nghệ An tập trung chủ yếu ở Thị trấn Quán Hành 95 công ty, ...

CÔNG TY TNHH NA 668

2902157041

Nhà Bà Bùi Thị Triều Xóm 1, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc

CÔNG TY TNHH GIAI ÂM

2902157059

Lô A5-4, Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, Xã Nghi Thuận, Huyện Nghi Lộc