Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Nghệ An trang 3

Ở Nghệ An đang có 32091 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 21 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nghệ An tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vinh 16123 công ty, Huyện Diễn Châu 1781 công ty, Huyện Nghi Lộc 1593 công ty, Huyện Quỳnh Lưu 1461 công ty, Huyện Yên Thành 1238 công ty, Thị Xã Cửa Lò 1086 công ty, ...

CÔNG TY TNHH TT NAIL ACADEMY

2902162919

Ki ốt số 69 tầng 01 Chợ Đình Khu trung tâm thương mại Diễn Châu, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu