Công ty và doanh nghiệp tại Xã Điện Ngọc Thị xã Điện Bàn Quảng Nam

Tìm kiếm và tra cứu 229 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Xã Điện Ngọc Thị xã Điện Bàn Quảng Nam

Công Ty TNHH Premo Việt Nam

4001045466

Lô 21, Khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Các phường xã khác