Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Vĩnh Phúc

Ở Vĩnh Phúc đang có 17930 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Vĩnh Phúc tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vĩnh Yên 6250 công ty, Huyện Bình Xuyên 2500 công ty, Thị Xã Phúc Yên 2215 công ty, Huyện Vĩnh Tường 2016 công ty, Huyện Yên Lạc 1500 công ty, Huyện Tam Dương 1133 công ty, ...