Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc

Có 2215 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc. Các công ty tại Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc tập trung chủ yếu ở Phường Phúc Thắng 333 công ty, Phường Hùng Vương 292 công ty, Phường Trưng Trắc 233 công ty, Xã Tiền Châu 152 công ty, Phường Xuân Hoà 134 công ty, Phường Trưng Nhị 129 công ty, ...

CÔNG TY TNHH ITN VINA

2500668060

Số 04-LK42 Khu đô thị Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên