Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại An Giang trang 3

Ở An Giang đang có 19139 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở An Giang tập trung chủ yếu ở Thành Phố Long Xuyên 6197 công ty, Huyện Chợ Mới 1878 công ty, Thành phố Châu Đốc 1589 công ty, Thị Xã Tân Châu 1471 công ty, Huyện Châu Phú 1250 công ty, Huyện Thoại Sơn 1249 công ty, ...

CÔNG TY TNHH INCEN JAPAN

1602169598

Số 111 Ung Văn Khiêm, Khóm Đông Thành, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên

CÔNG TY TNHH VÕ VĂN TIẾN

1602169566

Số 255, Đường Thoại Ngọc Hầu, Khóm Đông Thịnh 1, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên