Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại An Giang trang 4

Ở An Giang đang có 19139 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở An Giang tập trung chủ yếu ở Thành Phố Long Xuyên 6197 công ty, Huyện Chợ Mới 1878 công ty, Thành phố Châu Đốc 1589 công ty, Thị Xã Tân Châu 1471 công ty, Huyện Châu Phú 1250 công ty, Huyện Thoại Sơn 1249 công ty, ...

CÔNG TY TNHH HOA KỲ AG

1602168925

Số 457, Quốc lộ 91, Ấp Hòa Long 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành