Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Bắc Giang

Ở Bắc Giang đang có 18990 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bắc Giang tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 6134 công ty, Huyện Việt Yên 2950 công ty, Huyện Lạng Giang 1887 công ty, Huyện Hiệp Hòa 1676 công ty, Huyện Yên Dũng 1478 công ty, Huyện Lục Nam 1425 công ty, ...