Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Lục Ngạn Bắc Giang

Có 972 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Lục Ngạn Bắc Giang. Các công ty tại Huyện Lục Ngạn Bắc Giang tập trung chủ yếu ở Thị trấn Chũ 91 công ty, ...