Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang

Có 6134 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang. Các công ty tại Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang tập trung chủ yếu ở Phường Hoàng Văn Thụ 495 công ty, Phường Ngô Quyền 434 công ty, Phường Trần Phú 278 công ty, Phường Dĩnh Kế 236 công ty, Phường Thọ Xương 205 công ty, Phường Trần Nguyên Hãn 198 công ty, Xã Tân Mỹ 158 công ty, Phường Lê Lợi 148 công ty, ...