Công ty và doanh nghiệp tại Phường Đồng Kỵ Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh

Tìm kiếm và tra cứu 123 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Phường Đồng Kỵ Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH CARA HAIR 19

2301150637

Lô đất 2418, khu đô thị Vườn Sen, Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUBA CNC

2301131088

Lô D13, Khu An Giải Đồng Kỵ Từ Sơn, Cụm làng nghề Đồng Quan, Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh