Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Tuy Phước Bình Định

Có 1171 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Tuy Phước Bình Định. Các công ty tại Huyện Tuy Phước Bình Định tập trung chủ yếu ở Thị trấn Tuy Phước 130 công ty, Xã Phước Lộc 115 công ty, Thị trấn Diêu Trì 89 công ty, ...