Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Vân Canh Bình Định

Có 191 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Vân Canh Bình Định. Các công ty tại Huyện Vân Canh Bình Định tập trung chủ yếu ở ...

CÔNG TY TNHH KURZ VIỆT NAM

4101606323

Lô A9.1 Khu Công nghiệp Becamex Bình Định thuộc KKT Nhơn Hội, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh