Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Bình Định trang 5

Ở Bình Định đang có 17538 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 12 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Bình Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quy Nhơn 10263 công ty, Thị xã An Nhơn 1464 công ty, Huyện Tuy Phước 1171 công ty, Huyện Hoài Nhơn 1047 công ty, Huyện Phù Cát 923 công ty, Huyện Tây Sơn 784 công ty, ...