Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Dĩ An Bình Dương

Có 15361 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Dĩ An Bình Dương. Các công ty tại Thành Phố Dĩ An Bình Dương tập trung chủ yếu ở Phường Dĩ An 2398 công ty, Phường Tân Đông Hiệp 2261 công ty, Phường Đông Hòa 1219 công ty, Phường Tân Bình 976 công ty, Phường An Bình 936 công ty, Phường Bình An 514 công ty, Phường Bình Thắng 414 công ty, ...

CÔNG TY TNHH KAKIVI

3703126555

Số 110/3D, đường DT 743, khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An

CÔNG TY TNHH TM XD NAM QUÂN

3703126114

Số 125, đường số 4, Khu TTHC Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An

CÔNG TY TNHH YOU LING

3703125978

Số 59, Đường số 1, Khu nhà ở Tân Đông Hiệp, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An