Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị xã Tân Uyên Bình Dương

Có 11144 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Tân Uyên Bình Dương. Các công ty tại Thị xã Tân Uyên Bình Dương tập trung chủ yếu ở Phường Khánh Bình 1092 công ty, Phường Tân Phước Khánh 944 công ty, Phường Uyên Hưng 640 công ty, Phường Thái Hòa 624 công ty, Phường Tân Hiệp 579 công ty, Xã Tân Vĩnh Hiệp 463 công ty, Xã Hội Nghĩa 347 công ty, Xã Vĩnh Tân 260 công ty, ...

CÔNG TY TNHH THIÊN KIỀU PHÁT

3703120585

Thửa đất số 1070, tờ bản đồ số 14, Tổ 9, Khu phố Hoá Nhựt, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TÍN VN

3703120169

Số 1325/E, đường ĐT746, tổ 9, khu phố Hoá Nhựt, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên

CÔNG TY TNHH TÚ LÂM VIÊN

3703119861

Số 188, Đường DT 747, Tổ 5, Khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

CÔNG TY TNHH PEN VÕ

3703119283

Số nhà 15 Tổ 3, khu phố Khánh Hòa, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên