Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Có 992 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh. Các công ty tại Huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở Thị trấn Cẩm Xuyên 98 công ty, ...

CÔNG TY TNHH CLEVERWOOD

3002265310

Nhà ông Nguyễn Phúc Lâm, thôn Bình Minh, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên

CÔNG TY TNHH VINHSIEN

3002263352

Lô 03, cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, Xã Cẩm Vịnh, Huyện Cẩm Xuyên