Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh

Có 2032 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh. Các công ty tại Thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở ...

CÔNG TY TNHH TTH-B

3002265198

Tổ dân phố Quyền Thượng, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh