Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh

Có 850 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh. Các công ty tại Huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở Thị trấn Xuân An 102 công ty, ...

CÔNG TY TNHH MTV M-M-A

3002231008

Số 41, đường Ngụy Khắc Đản, Khối 10, Thị Trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân