Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Hà Tĩnh trang 3

Ở Hà Tĩnh đang có 14397 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 13 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hà Tĩnh 3940 công ty, Thị xã Kỳ Anh 2032 công ty, Huyện Thạch Hà 1033 công ty, Huyện Hương Sơn 1029 công ty, Huyện Cẩm Xuyên 992 công ty, Huyện Nghi Xuân 850 công ty, ...

CÔNG TY TNHH CLEVERWOOD

3002265310

Nhà ông Nguyễn Phúc Lâm, thôn Bình Minh, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên

CÔNG TY TNHH TTH-B

3002265198

Tổ dân phố Quyền Thượng, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh