Công ty và doanh nghiệp tại Phường Minh Đức Quận Đồ Sơn Hải Phòng

Tìm kiếm và tra cứu 163 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Phường Minh Đức Quận Đồ Sơn Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MINH ANH HẢI PHÒNG

0202056238

Tổ dân phố Nguyễn Huệ (nhà bà Hoàng Thị Sáu), Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HAOFENG

0201995556

Khu dân cư Trung Nghĩa (tại nhà ông Đoàn Mạnh Tung), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Các phường xã khác