Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa

Có 1859 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa. Các công ty tại Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa tập trung chủ yếu ở Phường Cam Nghĩa 164 công ty, Phường Cam Lộc 131 công ty, Phường Cam Lợi 111 công ty, Phường Ba Ngòi 109 công ty, Phường Cam Thuận 108 công ty, Phường Cam Phú 100 công ty, ...

CÔNG TY TNHH TM T&P

4201978639

Đường Nguyễn Phi Khanh, Tổ dân phố Mỹ Ca, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh

CÔNG TY TNHH LV TECH

4201977297

37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Cam Thuận, Thành Phố Cam Ranh

CÔNG TY TNHH KHÔI SƠN

4201969306

77 Phan Đình Phùng, tổ dân phố Thuận Phát, Phường Cam Thuận, Thành Phố Cam Ranh