Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị xã Ninh Hòa Khánh Hòa

Có 1879 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Ninh Hòa Khánh Hòa. Các công ty tại Thị xã Ninh Hòa Khánh Hòa tập trung chủ yếu ở Phường Ninh Hiệp 343 công ty, Phường Ninh Đa 87 công ty, ...

CÔNG TY TNHH DPJ

4201977184

Số nhà 30 đường 16/7, TDP 17, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà